Thursday, April 26, 2012

3 Perkara

Rasulallah SAW bersabda :

Tiga perkara yang jangan dilambat-lambatkan iaitu solat apabila telah sampai waktunya , jenazah apabila telah siap (urusan mandi dan kafannya) dan anak gadis setelah ditemui (pasangan) yang sesuai untuknya .

H.R. Tarmidzi*Yang KETIGA yang paling menarik perhatian sekali tu . hehe :D